Privacy Policy / Cookies

Cookies:

Dina rättigheter som konsument har följande rätten att: 

Begära information om vilken typ av personuppgifter vi behandlar och du kan begära en kopia av dessa (extrakt från registret):

Har felaktiga personuppgifter korrigerats, och under vissa omständigheter, be oss ta bort dina personuppgifter: Har dina personuppgifter överförts till en annan registeransvarig (rätt till dataportabilitet): Återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter; och göra invändningar mot behandlingen av vissa personuppgifter och begära att behandlingen av dina personuppgifter är begränsad. Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter, kan du lämna in ett klagomål till datainspektionen.

PERSONLIGT  DATASKYDD

Företaget Grand Projects AB (Drop Of Mindfulness) har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. Företagets (Drop Of Mindfulness) anställda, underleverantörer och dess leverantörer är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa företagets regler för information och IT-säkerhet, denna integritetspolicy och andra interna regler som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter.

KLARNA CHECKOUT

Vår kassalösning för Sverige och Tyskland tillhandahålls av Klarna (Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige) och använder cookies för att erbjuda dig den bästa möjliga, skräddarsydda shoppingupplevelsen när du använder Klarnas kassa. De exakta kakorna och syftena för vilka de används kan hittas här: SE: https://www.klarna.com/se/cookies/

DE: http://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf

ÄNDRINGAR I DENNA PRIVACY POLICY

Företaget Grand Projects AB (Drop Of Mindfulness) förbehåller sig rätten att ändra denna sekretesspolicy då och då. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av denna sekretesspolicy. Om företaget ändrar denna sekretesspolicy kommer företaget att publicera dessa ändringar på www.dropofmindfulness.se. Du rekommenderas därför att regelbundet granska denna sekretesspolicy för att uppdateras om eventuella ändringar. Om denna sekretesspolicy ändras väsentligt jämfört med vad som anges när företaget erhöll ditt samtycke, kommer företaget att meddela dig om dessa ändringar och, om nödvändigt, få nytt samtycke till företagets behandling av dina personuppgifter.

 

 

KONTAKTINFORMATION:

Om du har några frågor angående sekretesspolicyn eller vår behandling, vänligen kontakta:

Grand Projects AB ( Drop Of Mindfulness),  556982-3353

info@grandfrank.com eller info@dropofmindfulness.com

Tellusborgsvägen 67A

12629 Stockholm

Senast uppdaterad 28-02-2022